สุนทรพจน์

TestDelete1

24 พ.ค. 2565

คำกล่าว​นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พิธีเปิดการประชุม High Level ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

20 ก.พ. 2563

คำกล่าวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการประชุม ASEAN-ROK Startup Summit วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุม BEXCO นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

2 ธ.ค. 2562

คำกล่าวแสดงความยินดีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุม ASEAN-ROK CEO Summit 2019 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

2 ธ.ค. 2562

ถ้อยแถลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงเปิดการประชุมเต็มคณะการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

2 ธ.ค. 2562

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานร่วมในช่วงเปิดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Summit) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

2 ธ.ค. 2562

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรีในนามของประเทศอาเซียนในการประชุม SDG Summit วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

25 ก.ย. 2562

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี ในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage) วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ Trusteeship Council Chamber สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

24 ก.ย. 2562

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในนามประเทศสมาชิกอาเซียน สำหรับการประชุม United Nations Climate Action Summit 2019 วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

24 ก.ย. 2562