ข่าวสารนิเทศ

TestDelete1

24 พ.ค. 2565

การเตรียมการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิหร่านและอิตาลีจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

12 มี.ค. 2563

ไทย - ลาวเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ

9 มี.ค. 2563

การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่จังหวัดสระแก้ว

6 มี.ค. 2563

การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

28 ก.พ. 2563

ไทยกับเมียนมาเร่งหาทางออกอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

26 ก.พ. 2563

การเตรียมแผนเคลื่อนย้ายลูกเรือไทยและผู้โดยสารคนไทยจากเรือ Diamond Princess กลับจากญี่ปุ่นและการเตรียมมาตรการหากมีคนไทยที่พำนักในเกาหลีใต้ประสงค์จะเดินทางกลับไทย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แพร่ระบาดในประเทศต่าง ๆ

26 ก.พ. 2563

ถ้อยแถลงกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่

23 ก.พ. 2563

การแสดงดนตรีเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา

20 ก.พ. 2563