กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมงาน World Association of Floral Artists (WAFA) ๒๐๒๐ ณ เมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมงาน World Association of Floral Artists (WAFA) ๒๐๒๐ ณ เมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย

11 มี.ค. 2563

168 view
                   เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้รับเชิญไปร่วมมอบรางวัลในงาน Grand Floral Affair ๑๓th World Flower Show ซึ่งจัดโดยสมาคมศิลปินดอกไม้โลก (World Association of Floral Artists: WAFA) สาขาประเทศอินเดีย ณ เมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย โดยมี Mrs. Kavita Poddar ภริยากงสุลกิตติมศักดิ์โรมาเนีย ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานการจัดงาน
                   ในงานดังกล่าวนี้ นายภูเบศร์ เจษฏเมธี นักจัดดอกไม้ระดับโลกของไทย ได้รับเชิญให้แสดงผลงานในฐานะศิลปินรับเชิญ และนำสินค้าดอกไม้แห้งของโครงการหลวงไปเผยแพร่ให้นักจัดดอกไม้นานาชาติที่มาเข้าร่วมงานจาก ๒๘ ประเทศทั่วโลก นำไปใช้เพื่ออุดหนุนสินค้าไทย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๗๐๐ คน มีนักจัดดอกไม้ส่งผลงานการจัดดอกไม้ภายใต้หัวข้อการประกวดต่าง ๆ และได้รับการจัดแสดงทั้งหมดประมาณ ๒๕๐ ชิ้น โดยผู้เข้าร่วมชมงานให้ความสนใจการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของไทย นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในวงการดอกไม้โลก
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ