เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดินทางไปเยี่ยมชมสมาคมรักษ์ไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดินทางไปเยี่ยมชมสมาคมรักษ์ไทย

9 มี.ค. 2563

295 view

 เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมรักษ์ไทย โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในและภายนอกห้องเรียนและ พบหารือกับคณะกรรมการของสมาคมฯ รวมทั้งได้พบกับนักเรียนด้วย ในโอกาสดังกล่าว ออท. ยังได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมคนไทยประจำปี ๒๕๖๓ แก่ผู้แทนสมาคมรักษ์ไทยเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนคนไทยในเดนมาร์กต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ