แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรัก

แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรัก

13 ม.ค. 2563

1,482 view

แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรัก

 

ไทยติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในอิรักอย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลอย่างยิ่ง

 

ประเทศไทยร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นสูงสุด หลีกเลี่ยงการยั่วยุและละเว้นการใช้กำลัง เพื่อลดความตึงเครียดและเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค